CZ
0

Všeobecné obchodní podmínky

www.foulshop.com

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti FOUL s.r.o., IČO: 262 38 764, se sídlem Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 39469 („my“).

Zabýváme se zejména výrobou a prodejem fotbalových chráničů včetně doplňků. Jednou z variant je i výroba chráničů s individuálním potiskem, které zhotovujeme podle vašich přání přímo pro vás na míru. Samotná výroba poté probíhá podle vámi zaslaných požadavků.

Asi už jste si všimli, ale pro pořádek a jistotu – pokud v těchto Podmínkách najdete nějaké pojmy tučně, v uvozovkách a závorkách, znamená to, že jde o zkratku a budeme ji tak dále používat v celém dokumentu. Určitě totiž nechcete číst celý název občanského zákoníku několikrát po sobě.

Zároveň si určitě přečtěte Podmínky celé, protože se dozvíte, jak jsou upraveny vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími („vy“) na našem e-shopu, který najdete na stránkách www.foulshop.com („e-shop“).

Pokud ale čtení nepatří mezi vaše nejoblíbenější disciplíny, tady najdete shrnutí toho nejdůležitějšího v pár bodech (přesto ale doporučujeme přečíst si Podmínky celé):

 • Naši zákazníci jsou u nás na prvním místě, a proto se vždy snažíme dosáhnout řešení, se kterým na konci dne budete spokojení vy i my.
 • Smlouvu spolu uzavíráme prostřednictvím e-shopu, a to tak, že vložíte zboží do košíku, vyplníte požadované údaje a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“ tímto okamžikem s námi uzavíráte Smlouvu.
 • Pokud náhodou objednáte něco omylem (např. více kusů zboží, než jste plánovali), až do expedice objednávky vám rádi vyhovíme a bezplatně objednávku upravíme nebo zrušíme. Jen nám prosím co nejdříve zavolejte a společně určitě najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.
 • U některého zboží máte právo na odstoupení od Smlouvy do 30 dnů od jeho doručení, což je oproti zákonným pravidlům nadstandardní lhůta. V případě, že si tedy nákup rozmyslíte (tzn. zboží jste nepoužili a chcete jej vrátit), můžete po převzetí zásilky bez obav do 30 dnů odstoupit od Smlouvy a zboží nám vrátit. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale když nám ho sdělíte, budeme velmi rádi a pomůže nám to ve zlepšování našich služeb. Pokud si přejete svého práva na odstoupení od Smlouvy využít, zašlete nám formulář o odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze těchto Podmínek, a zboží zaneste osobně nebo zašlete poštou na naši adresu. Odstoupit od Smlouvy do 30 dnů můžete i jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením vůči nám.
 • U zboží, které je upraveno podle vašich přání a požadavků (zejména chrániče podle vašich návrhů), možnost vrátit ze zákona nemáte. Je to proto, že chrániče s vaší fotkou už těžko prodáme jinému zákazníkovi, pokud to není vaše máma.
 • U zboží s návodem k použití si jej prosím pečlivě přečtěte.
 • Děláme všechno proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji. Kompletní informace k reklamacím najdete dále.
 • Vaše osobní údaje bedlivě střežíme. O tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, se můžete dočíst tady.
 • Rádi vám s čímkoliv pomůžeme. Proto pokud máte jakýkoliv problém či dotaz, určitě nám napište e-mail na [email protected] nebo nám zavolejte na +420 732 462 658.

Podmínky mají tyto části:

 • Na úvod
 • Objednávka
 • Platba kupní ceny
 • Doručení zboží
 • Odstoupení od Smlouvy
 • Zboží na míru
 • Odpovědnost za vady
 • Průběh reklamačního řízení
 • Další vzájemná práva a povinnosti
 • Závěrečná ustanovení

Na úvod

Smlouva. V rámci těchto Podmínek si upravíme, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu („Smlouva“). Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Vše, co si odchylně sjednáme v takové Smlouvě, má před Podmínkami přednost.

Právní předpisy. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění („zákon o ochraně spotřebitele“), pokud jste spotřebitelem.

Kontaktní údaje. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí těchto údajů:

FOUL s.r.o.
Fakturační adresa: Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč, Česká republika
Doručovací adresa: Rudíkov 41, 675 05 Rudíkov, Česká republika
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 732 462 658.

Stručně a jasně:

Prostřednictvím našeho e-shopu na www.foulshop.com spolu uzavíráme Smlouvu. Součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky. Pokud máte jakékoliv otázky, kdykoliv nám napište na [email protected] anebo zavolejte na +420 732 462 658.

Objednávka

Prezentace zboží. Veškerá prezentace našeho zboží na e-shopu je informativní a my na základě této prezentace nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

Objednávka. Objednávku je možné uskutečnit pomocí e-shopu (pokud si nevíte rady, rádi vám s objednávkou pomůžeme, a to od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00 hodin na +420 732 462 658). Objednávku můžete provést vyplněním objednávkového formuláře na e-shopu. Při vyplňování objednávky si vyberete zboží, počet kusů, jeho barevnou variantu z nabídky a případně doplňte další údaje. Pokud objednáváte zboží s individuálním potiskem, můžete na e-shopu vyplnit také své individuální požadavky (číslo, jméno apod.). Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje správně a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami, informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Minimální náležitosti objednávky. Objednávka musí obsahovat nezbytné údaje, abychom vám mohli vystavit doklad k objednávce a zboží vám doručit. V objednávce musíte uvést alespoň: (1) jméno a příjmení, (2) způsob dodání, (3) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), (4) počet kusů, (5) charakteristiku objednaného boží, (6) volbu platební metody, případně (7) požadavky na vytvoření vlastního potisku.

Odmítnutí objednávky. Objednávku, která nesplňuje minimální náležitosti, a údaje můžeme odmítnout nebo vám ji vrátit k doplnění. Na případné doplnění budete mít 7 dní. Pokud lhůtu nedodržíte, objednávku zrušíme a odstoupíme od Smlouvy.

Individuální vzhled. Při vytváření objednávky můžete na e-shopu nahrát obrázek (grafiku) a vložit vlastní text, a tím si vytvoříte jedinečný vzhled zboží. Nahráním obrázku (grafiky) a textu nesmíte porušit povinnosti dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“), ani žádná další práva 3. osob. Nahrát můžete jenom taková díla, ke kterým máte příslušná práva (např. licenci). V případě porušení autorského zákona, jiného právního předpisu anebo práv 3. osob, nesete za toto porušení plnou odpovědnost.

Zboží na zakázku. Naše zboží si můžete objednat i v individualizované podobě, kdy vám ho upravíme na míru přesně podle vašich vlastních požadavků, které nám zašlete.

Vaše údaje. Při objednávání zboží jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje poskytnuté při objednání zboží považujeme za správné. Neodpovídáme za škodu způsobenou zadáním neaktuálních, nesprávných nebo nekompletních údajů, třeba pokud vám nebudeme moci zboží dodat, protože jste uvedli chybnou adresu.

Uzavření Smlouvy. Odesláním objednávky s námi uzavíráte Smlouvu za podmínek uvedených v objednávce, těchto Podmínkách a Smlouvě. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami. Smlouva je tedy uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Objednávku vám potvrdíme elektronicky e-mailem, jde o potvrzení uzavřené Smlouvy. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf.

Komunikační prostředky. Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku i s tím, že ohledně Smlouvy po jejím uzavření, třeba ohledně reklamace nebo odstoupení od Smlouvy můžeme komunikovat e-mailem nebo prostřednictvím chatu. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (třeba internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.

Chyby v cenách. Pokud by došlo k chybě na naší straně v uvedení ceny na e-shopu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám zboží za takto chybně uvedenou cenu dodat. O takové chybě vás co nejdříve informujeme e-mailem a zašleme vám aktualizovanou nabídku. Ta představuje nový návrh Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřená až vaším potvrzením, že s novou a správnou kupní cenou souhlasíte.

Stručně a jasně:

 • Objednávku můžete provést prostřednictvím e-shopu. V objednávce vždy uvádějte správné a aktuální údaje a informace.
 • Smlouva je mezi námi uzavřená okamžikem odeslání objednávky.
 • V případě porušení autorského zákona, jiného právního předpisu anebo práv 3. osob, nesete za toto porušení plnou odpovědnost.
 • Budeme spolu komunikovat elektronickými prostředky.
 • Pokud na e-shopu uvedeme chybnou cenu, nemusíme vám za ni zboží dodat.

Platba kupní ceny

Kupní cena. Za zboží jste povinni nám zaplatit kupní cenu. Všechny ceny zboží a přepravy uvádíme včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den odeslání objednávky.

Daňový doklad. Ke každé platbě vám vystavíme fakturu – daňový doklad, kterou vám zašleme v elektronické podobě e-mailem.

Platba. Zboží lze zaplatit dvěma způsoby, a to buď v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravce, v místě, které určíte v objednávce (kromě osobního odběru) nebo bezhotovostně bankovním převodem na náš účet, popřípadě kartou prostřednictvím platební brány GoPay nebo přes PayPal.

Postup při neobdržení platby (převodem či kartou). Pokud neuhradíte kupní cenu ve stanovené lhůtě (kupní cena je splatná maximálně do 3 pracovní dnů), vyhrazujeme si právo vaši objednávku stornovat a odstoupit od Smlouvy.

Postup při platbě na dobírku. Pokud zhotovíme objednané zboží a zašleme vám ho na dobírku prostřednictvím kurýrní služby, máte povinnost zboží převzít a kupní cenu uhradit, a to včetně ceny za dopravu.

Akce a slevy. Pokud na e-shopu probíhá jakákoliv akční nabídka, pak platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou námi. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně nijak kombinovat.

Stručně a jasně:

 • Cenu za zboží můžete uhradit v hotovosti na dobírku nebo bezhotovostně bankovním převodem či kartou přes platební bránu GoPay nebo přes Paypal.
 • Daňový doklad – fakturu, vám pošleme elektronicky.

Doručení zboží

Odeslání zboží. Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, máme k dispozici a odesíláme jej co možná nejdříve (obvykle do 2 pracovních dnů). V případě personalizovaných produktů (např. chráničů s individuálním potiskem, ponožek s výšivkou, ručníků s výšivkou apod.) pak odeslání trvá o něco déle (obvykle 7 pracovních dnů).

Doručení zboží. Zboží vám dodáme na místo určené v objednávce nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Vy jste pak povinni zboží při dodání převzít. V případě, že zboží nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a v takovém případě máme právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených. Pokud si (zaplacené) zboží přeberete později, než jste byli povinní, máme právo požadovat po vás náklady na uskladnění zboží v období od okamžiku, kdy jste si měli zboží převzít, až do okamžiku převzetí zboží. V případě, že je zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.

Delší doba doručení. Pokud bychom náhodou vámi vybrané zboží aktuálně skladem neměli nebo si dodávka výjimečně vyžádala delší dodací lhůtu (obvykle se to ale nestává), budeme vás o této skutečnosti ihned informovat a zároveň vás též seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Můžete se rozhodnout, jestli chcete zaslat pouze část objednávky, počkat na aktuálně nedostupné zboží nebo v krajním případě i objednávku zrušit a od Smlouvy odstoupit (pokud nejde o zboží vyráběné na zakázku). Bude nás to ale moc mrzet. V případě zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti zboží vám vrátíme peníze co nejrychleji a stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali.

Způsob doručení. Objednané zboží posíláme prostřednictvím vybraných přepravců uvedených na e-shopu (např. DPD, Česká pošta apod.). Pokud si objednáte zboží v hodnotě nad limit uvedený na e-shopu, jdou náklady za dopravu na nás. Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady.

Převzetí zboží. Při převzetí zboží si prosím pro jistotu pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznamte přepravci. V případě, že bude obal zboží porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít. Často se to ale naštěstí nestává.

Vlastnické právo. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

Dokumentace. Pokud se zbožím souvisí nějaká dokumentace anebo jiné materiály, dodáme vám je spolu se zbožím anebo e-mailem, pokud je možné a efektivní je dodat elektronicky.

Stručně a jasně:

 • Zboží vám pošleme prostřednictvím vybraného přepravce nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Zásilku jste povinni převzít, jinak to můžete považovat za odstoupení od Smlouvy a můžeme po vás požadovat náhradu vzniklých nákladů. Také na vás při nepřevzetí přejde odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží.
 • Kdyby mělo dodání zboží trvat déle, dáme vám o tom vědět e-mailem a vy můžete odstoupit od Smlouvy, pokud se však nejedná o zboží vyráběné na zakázku.
 • Při převzetí prosíme zásilku dobře zkontrolujte, jestli není poškozená a případně řešte ihned s dopravcem anebo se nám ozvěte na [email protected].
 • Vlastnické právo ke zboží nabýváte převzetím zboží, pokud jste zaplatili celou kupní cenu.

Odstoupení od Smlouvy kupujícím do 30 dnů od převzetí zboží a vrácení zboží

Právo na odstoupení od Smlouvy. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 30 dnů od převzetí zboží. Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Obzvlášť upozorňujeme, že tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele, podnikatelé toto právo vůbec nemají.

Výjimky. Vezměte prosím na vědomí, že právo na odstoupení od Smlouvy dle této části Podmínek nemáte, pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobené vašim osobním potřebám. Například pokud si zakoupíte zboží s vlastním designem nebo pokud se jedná o zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví, které jsme vám dodali v zapečetěném obalu a vy jste tento obal rozbalili.

Účinky odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte zboží a my vám vrátíme zaplacenou kupní cenu (více informací k vrácení kupní ceny najdete níže).

Průběh odstoupení od Smlouvy. Pokud si přejete od Smlouvy dle této části Podmínek odstoupit, můžete využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete tady, anebo nám napište na [email protected] nebo nás kontaktujte jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud chcete svého práva na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu dle této části Podmínek využít, musíte tak učinit do 30 dnů od doručení zboží k vám.

Vrácení zboží při odstoupení od Smlouvy. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Neposílejte nám ho ale prosím na dobírku. Zboží si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Jednoduše řečeno tak, jako byste si ho prohlíželi/zkoušeli v kamenném obchodě. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak snížíte jeho hodnotu (např. odstraníte cedulku nebo vyzkoušíte chrániče při fotbalovém zápasu), můžeme vám vrátit částku poníženou o to, abychom zboží uvedli do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.

Vrácení kupní ceny. Do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili, vám vrátíme kupní cenu za zboží, včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme, pokud jste poštovné za doručení zboží k vám platili. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, ale můžeme se dohodnout i na jiném způsobu vrácení. Platbu můžeme ale pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce). Náklady na vrácení zboží nesete vy, a to i v případě, že zboží nelze pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou. Výjimečně (zejména pokud jste našimi stálými zákazníky) vám můžeme nabídnout, že náklady na vrácení poneseme my.

Započtení. Pokud jste zboží poškodili, jsme oprávněni si nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení ceny. To znamená, že pokud nám vznikne škoda na vráceném zboží, odečteme si ji z původní kupní ceny a vám vrátíme případný zbytek.

Stručně a jasně:

 • Pokud jste spotřebitel, máte nárok na odstoupení od Smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu do 30 dnů od doručení zboží. Pokud jste si ale objednali zboží upravené nebo přizpůsobené na míru (např. chrániče s individuálním potiskem), toto právo nemáte.
 • Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky.
 • Pro odstoupení od Smlouvy je nejjednodušší využít formulář, který najdete tady.
 • Pokud od Smlouvy odstoupíte, zašlete nám zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Nejjednodušší je vrátit ho zpět prostřednictvím vybraného přepravce. Jak na to, najdete v každé zásilce. My vám vrátíme zaplacenou kupní cenu a nejnižší poštovné, které nabízíme, pokud jste ho platili, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Platbu ale můžeme pozdržet, dokud nám neprokážete, že jste nám zboží opravdu zaslali anebo dokud nám zboží zpět nepřijde.
 • Pokud jste zakoupili zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobené vašim osobním potřebám, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte.
 • Vracenou částku můžeme ponížit o škodu, kterou nám způsobilo vrácení poškozeného nebo použitého zboží.

Zboží na míru

Zboží na míru. Máte možnost si u nás objednat také zboží upravené přímo vám na míru, třeba chrániče s individuálním potiskem. Takové produkty nám obvykle trvá vyrobit a dodat o něco déle, než je standardní doba dodání našeho zboží. Součástí objednávky jsou podklady, které nám musíte dodat, jelikož jsou pro vytvoření objednávky zboží na míru podstatné, a všechny jejich parametry najdete na e-shopu.

Podklady. Při objednávce zboží na míru nám nejprve zašlete podklady, které schvalujeme bez zbytečného odkladu. V případě, že objednávka neobsahuje všechny potřebné podklady, vyzveme vás k jejich doplnění, popřípadě je můžeme sami doplnit podle standardních postupů. V takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem doručení přijetí doplnění podkladů. Poté vám e-mailem pošleme finální podobu grafického náhledu, který závazně schvalujete prostřednictvím tlačítka v e-mailu. Od tohoto schválení již není možné měnit obsah podkladů.

Kontrola. Důkladně si prosím zkontrolujte všechno, co v podkladech uvádíte. Pokud totiž podklady obsahují chybu, kterou nedokážeme sami posoudit (zejména ohledně jmen, názvů, čísel, rozměrů apod.), anebo v podkladech taková informace chybí, neodpovídáme za škodu, která vznikla vyrobením zboží s takovou chybou či chybějící informací. Podklady a informace v nich uvedené nekontrolujeme z hlediska obsahu. Kontrolujeme pouze to, zda je podle nich technicky možné zboží vyrobit.

Lhůta pro storno. Objednávku můžete zrušit od vyhotovení grafického náhledu individuálního potisku do doby, než zahájíme výrobu zboží, tj. do 24 hodin od vyhotovení grafického náhledu individuálního potisku.

Náklady spojené se stornem. V případě storna jste povinni uhradit nám náklady spojené s vyhotovením grafického náhledu individuálního potisku chrániče ve výši 500 Kč, a to nejpozději do 7 dnů od zrušení objednávky.

Zrušení objednávky. V případě, že bychom objednávku zrušili my (odstoupíme od Smlouvy, např. z důvodu vyprodání konkrétního zboží), upozorníme vás na to e-mailem, který zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. Na dalším postupu – např. náhrady objednaného zboží jiným nebo zrušení celé objednávky – se s vámi domluvíme. Vrátíme vám v takovém případě ale všechny peněžní prostředky, které jsme od vás přijali, a to stejným způsobem.

Nemožnost odstoupení. V případě individuálních úprav zboží nemáte právo na odstoupení od Smlouvy, jelikož se jedná o zboží, které je upraveno dle vašich požadavků. To zjednodušeně řečeno znamená, že vám za takto zakoupení zboží již nevrátíme peníze. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

Stručně a jasně:

 • Pokud si u nás objednáváte zboží s individuálním potiskem, dbejte prosím na pečlivost při nahrávání podkladů, jejich parametry naleznete na e-shopu.
 • Podklady a informace v nich uvedené totiž nekontrolujeme z hlediska obsahu a neodpovídáme za škodu, která vznikne vyrobením zboží s chybou uvedenou v podkladech či chybějící informací.
 • U objednávky na individuální potisk můžete objednávku do 24 hodin stornovat, ale bude vám za to účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 • Pokud bychom objednávku zrušili my, dohodneme se s vámi na dalším postupu. Vrátíme vám ale všechny peněžní prostředky, které jsme od vás přijali.

Odpovědnost za vady (reklamace)

Za co odpovídáme. Odpovídáme vám za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, odpovídáme zejména za to, že:

 • Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem.
 • Zboží je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili.
 • Zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat.
 • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud jakost nebo provedení podle takového vzorku nebo předlohy určujeme.
 • Zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou.

Za poslední uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

Za co naopak neodpovídáme. Neodpovídáme za:

 • Opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním (např. za částečné vyblednutí barev zboží).
 • Vady, o kterých jste věděli nebo které jste sami způsobili (např. zasláním nekvalitních podkladů).
 • U zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou bylo zboží zlevněno. Za ostatní vady na takto zlevněném zboží odpovídáme.
 • Rozdílné odstíny barev ve skutečnosti a na monitoru nebo displeji, takový rozdíl také není možné považovat za vadu.
 • Překážky způsobené vyšší mocí.

Reklamační lhůta. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Pokud byste si u nás koupili použitou věc, můžete uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.

Stavení reklamační lhůty. Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.

Návod k použití. Před instalací nebo použitím zboží jste povinni prostudovat si návod k použití (pokud je k dispozici) a následně se informacemi v něm uvedenými řídit. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady.

Subjektivní očekávání. Naše zboží se snažíme vyrábět nejlépe, jak umíme. Neneseme ale odpovědnost (mimo případných vad) za to, že nenaplníme vaše subjektivní očekávání a představy.

Stručně a jasně:

 • Vždy si prostudujte návod, pokud jej ke zboží přikládáme.
 • Odpovídáme za vady zboží s určitými výjimkami.
 • Svá práva můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Pokud byste kvůli vadě nemohli zboží používat, dvouletá lhůta po danou dobu neběží.

Průběh reklamačního řízení

Spotřebitel. Tento oddíl o průběhu reklamačního řízení se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy na toho, kdo s námi uzavřel Smlouvu mimo rámec své obchodní, podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Reklamace. Reklamaci můžete uplatnit např. elektronicky na adrese [email protected] nebo dopisem/osobně na adrese Rudíkov 41, 675 05 Rudíkov. Pokud chcete reklamaci uplatnit, prosím, uveďte nám: vaše kontaktní údaje, popis vady zboží (např. chrániče mají špatně natištěný potisk) a vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji úpravu potisku).

Vracení zboží. Zboží nám k posouzení zašlete kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit. Pokud je to možné, i včetně originální krabice a balení. Zboží nám zašlete na adresu FOUL s.r.o., Rudíkov 41, 675 05 Rudíkov. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.

Vada zboží. Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:

 • dodání nové věci bez vady; nebo
 • opravu věci,

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Sleva nebo odstoupení od Smlouvy. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:

 • pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
 • když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 • pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
 • když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

Vyřízení reklamace. O vaší reklamaci rozhodneme do 3 pracovních dnů, případně ve stejné lhůtě rozhodneme o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, pak vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Pokud se na delší lhůtě nedohodneme a my nedodržíme 30denní lhůtu, můžete od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Místo uplatnění reklamace. Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v našem sídle.

Potvrzení. Při uplatnění reklamace vám zašleme elektronicky potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace. Následně, po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

Náklady na uplatnění reklamace. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

Reklamace při nesprávném užívání zboží. Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Stručně a jasně:

 • Reklamovat zboží můžete do 24 měsíců od převzetí.
 • Reklamaci můžete uplatnit např. elektronicky elektronicky na adrese [email protected] nebo dopisem/osobně na adrese Rudíkov 41, 675 05 Rudíkov.
 • Pokud má zboží vadu, můžete zvolit některé z následujících řešení reklamace:
  • dodání nového zboží nebo jeho části bez vady,
  • bezplatnou opravu.
 • V některých případech můžete požadovat slevu nebo odstoupení od Smlouvy.
 • Reklamaci vyřídíme do 30 dnů, pokud se nedohodneme na delší době. Po skončení reklamace vám e-mailem zašleme informace a potvrzení o jejím vyřízení anebo zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Další práva a povinnosti

Stížnosti. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.

ADR u České obchodní inspekce. Jako spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze Smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869; webové rozhraní: www.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

On-line platforma. Pro podání stížnosti či řešení sporů ze Smlouvy týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/

Podléháme kontrole. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Stručně a jasně:

 • Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní vyřešení sporu, který mezi námi vznikl. Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (kontakty najdete výše) nebo využít platformu ODR dostupnou na ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Naše podnikání podléhá kontrole živnostenských úřadů, Úřadu pro ochranu osobních údajů či České obchodní inspekci.
 • Stížnosti zasílejte na [email protected].

Závěrečná ustanovení

Neplatné ustanovení. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Mezinárodní prvek. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Rozhodování sporů. Případné spory mezi námi se vždy budeme snažit řešit smírně. Pokud to nebude možné, sjednáváme si, že spory bude rozhodovat místně příslušný soud České republiky dle našeho sídla jako prodávajícího.

Změny Podmínek. Podmínky můžeme měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Jednoduše řečeno, změna Podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy. Odkaz na starší znění Podmínek najdete na konci tohoto dokumentu. V případě, že předmětem Smlouvy mezi námi není jen jednorázové plnění (třeba jednorázový nákup našeho zboží), ale dlouhodobě vám dodáváme, o změně Podmínek vás informujeme e-mailem, upozorníme vás na možnost se změnami nesouhlasit a Smlouvu z toho důvodu vypovědět. K tomu vám poskytneme přiměřenou lhůtu. Pokud svého práva na výpověď Smlouvy nevyužijete, budeme to považovat za to, že s novým zněním Podmínek souhlasíte.

Autorská a průmyslová práva. Veškerá práva k e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu. Jsme držiteli průmyslových práv k našemu zboží, včetně právům k designu našeho zboží, které je zakázáno kopírovat či napodobovat.

Používání e-shopu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku použití e-shopu v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shopu. Nesmíte užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.

Přístupnost e-shopu. Vezměte prosím na vědomí, že e-shop nebo jeho části nemusí být k dispozici nepřetržitě, a to hlavně kvůli údržbě našeho hardwaru a softwaru anebo údržbě vybavení třetích stran.

Archivace Smlouvy. Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám na [email protected] a my vám ji rádi zašleme.

Osobní údaje. S vašimi osobními údaji zacházíme v souladu s právními předpisy a chráníme je. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Jak je to s ochranou osobních údajů naleznete ve zvláštním dokumentu zde.

Vzorový formulář. Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Stručně a jasně:

 • Náš vztah se řídí českým právem.
 • E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě. Podmínky můžeme měnit a doplňovat. V případě jednorázových nákupů našeho zboží se změny nijak nedotknou už odeslaných nebo dokončených objednávek. Pokud vám dodáváme dlouhodobě, máte možnost s novým zněním podmínek nesouhlasit a Smlouvu mezi námi vypovědět.
 • Pokud máte zájem o zaslání vaší Smlouvy, napište nám na [email protected].
 • Všechna práva k našim webovým stránkám, e-shopu i zboží náleží nám a vy nejste oprávněni je nijak narušovat. E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě.
 • Zpracováváme vaše osobní údaje. Více informací se můžete dočíst tady.

Tyto Podmínky platí od 1. 6. 2023.